СПИСОК АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИХСЯ В ЖУРНАЛЕ «БИБЛИОСФЕРА» В 2009 г. | Библиосфера. 2009. № 4.

СПИСОК АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИХСЯ В ЖУРНАЛЕ «БИБЛИОСФЕРА» В 2009 г.

СПИСОК АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИХСЯ В ЖУРНАЛЕ «БИБЛИОСФЕРА» В 2009 г..pdf Алексеев В. Н. …………....№ 1, с. 85Аристов Ю. И. …………....№ 1, с. 85Артемьева Е. Б. .………….№ 4, с. 47Баженов С. Р. .………….…№ 2, с. 53Балуткина Н. А. .……….…№ 1, с. 73………………..…………....№ 4, с. 63Беркалиев Т. Н. .………….№ 1, с. 10Бородина В. А. .………….…№ 2, с. 3Босина Л. В. .……………...№ 3, с. 71Бочарова Е. Н. .…………...№ 2, с. 87Бусыгина Т. В. .…………...№ 3, с. 75……………………………...№ 4, с. 31Ванеев А. Н. .……………….№ 3, с. 3……………………………...№ 4, с. 51Варганова Г. В. .…………....№ 4, с. 3Виноградов А. В. .………...№ 1, с. 45Вихрева Г. М. .……………№ 2, с. 28Власова С. А. .…………….№ 4, с. 71Глазнев И. С. …………..….№ 1, с. 85Госина Л. И. ……………....№ 1, с. 17Гордеева Л. Г. ……………..№ 1, с. 85Губанова С. И. …………....№ 3, с. 29Дворкина М. Я. …………...№ 4, с. 15Дергилёва Т. В. …………...№ 2, с. 33Дмитриева Л. А. ……….....№ 1, с. 77Докторов Я. Я. …………....№ 2, с. 87Домбровская И. В. ……….№ 3, с. 35Дунин-Барковская М. Ю. ..№ 2, с. 90Езова С. А. ………..………№ 1, с. 24………….………………….№ 3, с. 10Елепов Б. С. ……………….№ 1, с. 85……………………………..№ 4, с. 47Илюшечкина Т. Н. ……№ 2, с. 75Казанцева Т. Г. …….…№ 1, с. 94Калюжная Т. А. ………№ 2, с. 23Канн С. К. ………….….№ 3, с. 56Карауш А. С. .…………№ 1, с. 41Кожевникова Л. А. ….…№ 3, с. 7Козленко Е. Ю. .………№ 4, с. 83Константинова А. П. …№ 2, с. 14Котенко В. П. …………№ 2, с. 14Кочукова Е. В. ………..№ 1, с. 80………………………….№ 2, с. 87………………………….№ 4, с. 78Крейденко В. С. ………..№ 1, с. 3…………………………...№ 3, с. 3Кулёва О. В. …………..№ 2, с. 58………………………….№ 3, с. 59Кундо Л. П. ……………№ 1, с. 85Курбангалеева И. В. .…№ 2, с. 64Лаврик О. Л. .………….№ 2, с. 23Леонтьев А. А. .………..№ 2, с. 73Лисовская Н. С. .………№ 1, с. 57Лончакова Г. А. .………№ 1, с. 89Лукьянова Е. И. .………№ 1, с. 73Макеева О. В. .…………№ 3, с. 16Мамонтова В. А. .……..№ 1, с. 73Мандринина Л. А. .……№ 1, с. 51 ………………….………№ 1, с. 73Маркова О. Б. .…………№ 1, с. 73Маслова А. Н. …………№ 2, с. 39Матвеева Н. С. ………..№ 4, с. 25Мокшанова Е. В. ...…...№ 3, с. 25Новикова Н. В. ………..№ 4, с. 43Оганова О. А. …………№ 3, с. 45Орлов В. В. ……………№ 3, с. 79Павлова А. С. …………№ 1, с. 33Павлова О. В. …………№ 1, с. 80Павлюк В. Н. ………….№ 3, с. 39Паршиков Р. М. ………№ 2, с. 53Перегоедова Н. В. …….№ 1, с. 73Понасенко Т. А. ………№ 4, с. 56Посадсков А. Л. ………№ 4, с. 19Пригода Н. С. …………№ 3, с. 85Рафтопуло Ю. Б. ……...№ 4, с. 78Редькина Н. С. ………..№ 1, с. 63Ремизова Т. В. ………...№ 4, с. 76Рыкова В. В. …………..№ 1, с. 73Сальникова И. В. ..……№ 1, с. 85Свирюкова В. Г. ………№ 4, с. 76Серова О. В. …………..№ 1, с. 27Скарук Г. А. …………..№ 2, с. 47………………………….№ 3, с. 75Тузов В. В. ……………..№ 4, с. 8Угаров М. С. …………..№ 2, с. 70Цукерблат Д. М. ………№ 3, с. 65………………………….№ 4, с. 43Шабанов А. В. ………..№ 2, с. 70Шабурова Н. Н. ……….№ 3, с. 53Шевцова Э. Ю. ……….№ 1, с. 73Шевченко Л. Б. ……….№ 2, с. 92……………….…………№ 4, с. 65Шилова И. А. ………….№ 1, с. 85

Ключевые слова

Авторы

Список пуст

Ссылки

 СПИСОК АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИХСЯ В ЖУРНАЛЕ «БИБЛИОСФЕРА» В 2009 г. | Библиосфера. 2009. № 4.

СПИСОК АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИХСЯ В ЖУРНАЛЕ «БИБЛИОСФЕРА» В 2009 г. | Библиосфера. 2009. № 4.