Список авторов, публиковавшихся в журнале «Библиосфера» в 2017 г | Библиосфера. 2017. № 4.

Список авторов, публиковавшихся в журнале «Библиосфера» в 2017 г

The list of authors.pdf Алексанян С. А. № 3, с. 69 Козлова Е. И. № 4, с. 79 Подкорытова Н. И. № 4, с. 62 Альшевская О. Н. № 2, с. 79 Комарова И. И. № 3, с. 85 Посадсков А. Л. № 4, с. 14 Антопольский А. Б. № 3, с. 78 Куриленко Е. А. № 3, с. 45 Пронина Л. А. № 3, с. 38 Артемьева Е. Б. № 4, с. 62 Лакизо И. Г. № 4, с. 62 Руднев В. Н. № 1, с. 79 Базаров А. А. № 2, с. 33 Леонов В. П. № 3, с. 3 Саргсян Ш. А. № 3, с. 69 Балацкая Н. М. № 4, с. 109 Лизунова И. В. № 4, с. 30 Свердлов М. Ю. № 2, с. 97 Барышев Р. А. № 3, с. 15 Литвинова Н. Н. № 2, с. 7 Сербина Г. Н. № 4, с. 119 Бездрабко В. В. № 4, с. 3 Лицю Лю № 1, с. 25 Сергеева А. Ю. № 3, с. 35 Берестова Т. Ф. № 4, с. 51 Лютов С. Н. № 4, с. 8 Сиротюк О. В. № 2, с. 17 Болдырева И. С. № 2, с. 91 Лютова Н. К. № 1, с. 73 Скурихина Я. Е. № 1, с. 99 Боргоякова К. С. № 1, с. 103 Максимова Е. В. № 4, с. 21 Смолина С. Г. № 1, с. 52 Брагина Г. М. № 2, с. 105 Мартиросова М. Б. № 4, с. 109 Соколов В. Ю. № 4, с. 71 Булатова Е. К. № 2, с. 46 Мбила Т. № 3, с. 31 Сокольская Л. В. № 2, с. 72 Варганова Г. В. № 1, с. 93 Меграбян М. М. № 3, с. 69 Степанова Н. А. № 4, с. 89 ………………………….. № 2, с. 3 Мельникова Е. В. № 3, с. 91 Стукалова А. А. № 1, с. 30 Васильев А. В. № 4, с. 119 Меркулова А. Ш. № 2, с. 105 Сумарокова О. Л. № 1, с. 63 Вихрева Г. М. № 2, с. 12 ……………………………… № 4, с. 108 Терехов А. И. № 1, с. 83 Волкоморова О. Б. № 2, с. 46 Мирзоян А. Р. № 3, с. 69 ………………….…. № 4, с. 101 Гзоян Э. Г. № 3, с. 69 Михайлова A. В. № 1, с. 46 Тимофеева Ю. В. № 3, с. 56 Глухов В. А. № 3, с. 69 ……………………………. № 4, с. 51 Третьяков А. Л. № 3, с. 85 Гуреева Ю. А. № 2, с. 85 Мишова B. В. № 1, с. 58 Туранина Н. А. № 3, с. 35 Дворцова Н. П. № 2, с. 46 Мудрова Н. А. № 2, с. 59 ………………….……… № 3, с. 45 Доржиева Д. Л. № 2, с. 33 Мурашко О. Ю. № 2, с. 67 ………………….…….. № 4, с. 84 Енгалычева Е. В. № 4, с. 35 Мурашова Н. А. № 3, с. 22 Унанян С. Р. № 3, с. 69 Еремеева О. И. № 3, с. 22 Найданова С. М. № 2, с. 33 Ураева И. В. № 2, с. 23 Есипова В. А. № 3, с. 51 Оганесян Л. А. № 3, с. 69 Федотова О. П. № 2, с. 12 Захарова С. С. № 2, с. 85 Огнева Э. Н. № 1, с. 58 Хафизов Д. М. № 1, с. 52 Земенге Ж. № 3, с. 31 Одорова Т. Л. № 1, с. 68 Хисамутдинов А. А. № 4, с. 96 Ивановская Е. В. № 4, с. 26 Опекунова Е. Н. № 1, с. 38 Цукерблат Д. М. № 3, с. 95 Игумнова Н. П. № 1, с. 11 Панченко А. М. № 2, с. 37 Шабанов А. В. № 2, с. 101 Илюшечкина Т. Н. № 4, с. 41 Першина Ю. В. № 3, с. 63 Швецова-Водка Г. Н. № 1, с. 3 Калюжная Т. А. № 3, с. 101 Плешакова М. А. № 3, с. 101 Шуберт В. Д. № 4, с. 124 Капустина Т. А. № 4, с. 84 Плешкевич Е. А. № 1, с. 17 Ярмолич Ф. К. № 3, с. 27 Кащеев А. А. № 2, с. 53 ……………………………. № 3, с. 8

Ключевые слова

Авторы

Список пуст

Ссылки

 Список авторов, публиковавшихся в журнале «Библиосфера» в 2017 г | Библиосфера. 2017. № 4.

Список авторов, публиковавшихся в журнале «Библиосфера» в 2017 г | Библиосфера. 2017. № 4.